Synarsvaet

Ovenfor Hulbak Gård er Synarsvaet. Synarsvaet betyr «svaberget med godt utsyn», og er en natur- og kultursti med storslått utsikt over Hemsedal.

Stien går oppover langs gamle ferdelsårer med kulturminne av heimstølar, tufter, slåtteteiger, steingjerder og rydningsrøyser på utmarkslåtter. Et minne av hvordan mennesker overlevd av naturresursene i området og formet kulturlandskapet.

Hulbakskleive er stien som går opp den første delen av turen. Stien forteller om utallige lass med høy og ved som transportertes nedover kleiva. Denne reisen krevde godt samarbeid mellom hest og køyrekar, da snø og bratt bakke medførte utfordrende forhold.

Stien i Synarsvaet går gjennom et variert landskap særpreget av fjellkleiver, frodige bjørkelier, åpne sletter/myrer og friske fjellbekear. Her vokser sjeldne vekster og planter i det næringsrike jordsmonnet.

Synarsvaet starter ved Hulbak eller Rusto og tar ca. 30 minuter opp. Derfor kan man gå rundløyper, eller opp til høyfjellet. 

Nyttige snarveier