Hulbak Gård

Hulbak er oldnorsk for Hurdabak med betydelsen «Bakside av en dør» og kan tolkes til et gjemt sted bak fjell og høyder. Stedsnavnet henviser nok til gårdens beliggenhet, litt tilbaketrukket men attraktivt beliggende på solsiden av Hemsedal.

Hulbak Søre har tatt imot turister i generasjoner. Helt tilbake i mellomkrigstiden ble turister tatt imot, og attraksjoner den gang var fjellvandring og fiske, da særlig i Hydalen. Allerede i 1938 ble en hyttetomt skilt ut på Hulbakstølen og hytta ble kjørt opp stokk for stokk vinteren 1938-1939 med hest og slede. Etter noen eierskifter er hytta nå gjenforent med Hulbak Søre, og vil bli tilgjengelig for utleie i fremtiden.

Familien Hulbak var ambisiøse i etterkrigsårene, og nytt våningshus ble bygget i 1958. Deretter ble nye driftsbygninger oppført på seksti- sytti og åttitallet. På sekstitallet ble moderne hytter oppført, og Solbakken 1 var i 1966 sannsynligvis Hemsedals første utleiehytte med innlagt vannklosett. Utover søtti og åttitallet var aktiviteten stor, og campingplassens sanitærbygg ble oppført i 1984.

Hulbak Søre har gode arealressurser med 86 dekar dyrket jord, 72 dekar beite og ca. 90 dekar produktiv skog. I tillegg har eiendommen utmarksområder og rettigheter i flere fjellsameiger. Jordene er nå dyrket med eng som benyttes som grovfor til kjøtt- og melkeproduksjon på en annen gård i Hemsedal. I tillegg er det satt et lite felt med poteter.

Driften på Hulbak Søre har de siste generasjonene vært kombinasjonsdrift, med turisme og landbruk som hovedinntektskilder. Det har vært drevet med storfe, sau, geiter og eggproduksjon på gården i moderne tid. Husdyrdriften ble avviklet i utover på 2000-tallet.

I januar 2022 gikk Hulbak Søre ut av Hulbak-slekten da gården fikk ny eier. Jens Kristian Bøe har en visjon om å bevare stedets tradisjon og særpreg, men kombinere dette med nye initiativer. Campingplassen har byttet navn til Hemsedal Fjellcamp.

Nyttige snarveier